Mia Ivančić i Enjoy The Moment
Utakmica 1,10 m – 2. mjesto

Helena Brkić i Calou
Utakmica visine 1,05 m – 1. mjesto

Mia Ivančić i Enjoy The Moment
Utakmica visine 1,05 m