Kup Grada Samobora u preponskom jahanju – Samobor, 23.-24. rujna 2017.
Organizator: Konjički klub Mirnovec