Glasovanje za najbolje maske od 13:00 do kraja zadnje utakmice
glasovanje za najbolje maskirani natjecateljski par biti će moguće za vrijeme trajanja zadnje utakmice (od 15:15 sati)